W-E Connect IT :                                                                                   De technische aannemer die         maatwerk met techniek verbind

Werktuigbouw

Elektro en Beveiligingstechniek

Informatietechnologie 

Managementdiensten


                                                                                  Het passende puzzel  stukje is vaak lastig te vinden daarom zijn wij W-E connect it!

Dit belangrijke stukje zoeken wij graag samen vooraf met U op zodat wij samen nadien kunnen zeggen;

W-E Connect IT.

W-E Connect IT:  Dat doen we samen zodat het beoogde resultaat gehaald wordt. Wij zijn graag verantwoordelijk voor het totaal pakket zodat er tijdens de uitvoering maar een partij de regie heeft, daarmee bereiken wij 100% tevredenheid bij onze opdrachtgever(s). 

W-E connect it maakt de vertaalslag tussen U ideeën en de  technische mogelijkheden  door deze te bespreken en transparant weer te geven in offerte vorm.
W-E connect it maakt de vertaalslag tussen U ideeën en de technische mogelijkheden door deze te bespreken en transparant weer te geven in offerte vorm.

Wat we doen:

 W-E Connect IT levert de volgende diensten voor haar opdrachtgevers:

 

Contractmanagement en beheer: 

Onderhoudscontracten (Multidisciplinair )  calculeren, opstellen en beheren  middels contractmanagement  (SCM) on/off  side met een toegewijd Contractteam (CM, CSM, Servicecoördinatie eventueel aangevuld met Administratie/facturatie medewerker) wat zich  bezighoud  vanaf het begin tot het einde van het contract of project.

 

Planmatig Project werk:

Offerten opnemen en/of toetsen.

Project en OH planningen opstellen en deze afstemmen met opdrachtgever/eindgebruiker(s).

Wij kunnen indien gewenst de rol als Contractmanager/beheerder, Projectleider of als Chef(service)monteur on side zelf op ons nemen.

 

Wij geven graag advies en leveren indien gewenst de benodigde  materialen.

Uiteraard verzorgen wij ook service en montage  werkzaamheden aan de betreffende technische installaties :

Werktuigbouwkundige installaties;

Elektrotechnische;

IT oplossingen / datanetwerken;

Sanitaire vraagstukken;

Turn-Key huisvesting oplossingen

( realisatie van de gehele bouw of delen ervan). 

 

Waarom W-E Connect IT? Vanwege geïntegreerde en afgestemde ketenwerking die daarmee een verlengstuk zijn van onze dienstverlening aan onze opdrachtgever(s):

Wij werken met onze prefeerd suppliers of maken nieuwe afspraken met bestaande leveranciers  van onze opdrachtgever(s) om zo efficiënt te kunnen ontzorgen door één aanspreekpunt te zijn.

Facilitaire technische dienstverlening .

Leegstandsbeheer ( wettelijke verplichtingen lopen door).

Tevens bieden wij huismeester diensten aan voor vastgoedeigenaren en voor VVE. Dit om onze nieuwe of opgebouwde relatie geheel te ontzorgen en daarmee de gewenste conditie te kunnen borgen.

 

 Dit doen we

Wij ontzorgen de klant . Dit doen wij in de breedste zin van het woord. Of het nu over uitbesteding van contract werkzaamheden gaat of over een vervangingsopname van een technische installatie bij u thuis of op kantoor. Wij ontzorgen U door dit van begin tot eind aan te bieden en uit te voeren met onze specialisten. 

Zo werken we

Wij werken transparant. Van alle opgenomen werken ontvangt u vooraf een offerte met daarbij een openbegroting waar alle besproken zaken op staan vermeld. Voor langere  lopende projecten (of inhuur) geven wij een staat van verrekenprijs af. Zo ziet men in een oogopslag wat de kosten zijn waarvoor men opdracht geeft.

Zo denken we

W-E Connect IT tussen twee relaties! Wij zijn een dienstverlener die verbinden in zijn naam heeft gezet en daarmee een band wil opbouwen tussen U als opdrachtgever en onze expertise van het ontzorgen. Dit doen wij graag door samen maatschappelijk en  milieu verantwoord te ondernemen tegen een zo gering mogelijke kostprijs.